Zbog visokih dnevnih temperatura klima-uređaji rade gotovo bez prekida.

Pored visokih računa za struju, nemarnim vlasnicima bi mogla da stigne i kazna, jer kondezovana voda kaplje prolaznicima na glavu.

U Kragujevcu za sada nema pritužbi građana.

Ukoliko ih bude, vlasnici klima će morati da plate kazne koje su 50.000 dinara za pravna i 5.000 dinara za fizička lica.

Voda iz klima-uređaja ne bi smela da curi na javne površine, samim tim ni prolaznicima na glavu.

Ipak, mnogi nemarni vlasnici rashladnih uređaja crevo sa kondenzovanom vodom sproveli su direktno na trotoar ili na zid objekta.

Zbog toga, komunalna milicija redovno izlazi na teren.

Vlasnike klima uređaja moglo bi skupo da košta ukoliko je crevo sa kondenzovanom vodom izvedeno direktno na fasadu ili trotoar.

Klima-uređaji mogu da se postave na spoljnim delovima zgrada pod uslovima kojima se uređuje izvođenje radova na ugradnji postrojenja, instalacija i opreme.

One ne bi smele da oštećuju objekat na kome se nalaze, ali ni susednu zgradu, niti da ugrožavaju bezbednost građana i okoline. Za sve probleme sa klimama koje cure građani mogu da se obrate komunalnoj inspekciji i komunalnoj miliciji.

 

Izvor (tekst i foto): www.rtk.co.rs