Sektor niskogradnje JKP Šumadija počeo je sa izvođenjem radova prve faze rekonstrukcije kosih ravni za osobe sa invaliditetom. Radove na prvoj rekonstrukciji kosih ravni na raskrsnici ulica Save Kovačevića i Trga narodnih heroja, obišla je Maja Angelovska, članica Gradskog veća za komunalne delatnosti, naglasivši tom prilikom da je Grad Kragujevac pristupio izgradnji i rekonstrukciji kosih ravni za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom nakon osluškivanja potreba i razgovora sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom.

Iako je Grad Kragujevac tokom prethodnih godina radio na prilagođavanju prilaza institucijama i pešačkih prelaza na znatnom broju lokacija, neophodno je da nastavimo dalje kako bi sve saobraćajnice, trotoari i ustanove bili dostupni osobama sa invaliditetom. Rekonstrukcija i gradnja omogućiće im sigurno i nesmetano kretanje saobraćajnicima, pristup trgovima, restoranima, javnim ustanovama čime ove objekte našim sugrađanima činimo dostupnim i stvaramo uslove za njihov samostalni život i svakodnevicu, kazala je Angelovska i najavila da je u planu rekonstrukcija i izgradnja 113 kosih ravni i 58 rampi. Prva faza, obuhvata radove na trgovima i u ulicima u kojima se nalaze javne institucije ka kojima gravitiraju osobe sa invaliditetom i ulice koje vode ka zonama odmora, a realizacija u celosti se očekuje tokom naredne godine. S obzirom na značaj kosih platformi i rampi ne samo za osobe sa invaliditetom, već i za majke sa kolicima, starije osobe i druge sugrađane koji se otežano kreću, Grad Kragujevc će uložiti značajna sredstva za njihovu rekonstrukciju, a tamo gde ih nema izgraditi nove, poručila je Angelovska i podsetila da je u toku izrada akcionog plana za osobe sa invaliditetom u susret Svetskom danu osoba sa invaliditetom.

Rukovodilac Sektora niskogradnje, Marko Radisavljević, naglasio je da će u toku prvog dana biti urađeno pet kosih ravni u centru grada kako bi sugrađanima koji imaju problem sa kretanjem bio omogućen pristup Trgu Radomira Putnika čije otvaranje se očekuje u najskorijem periodu. Rešili smo da na kosim ravnima kompletno uklonimo behaton ploče i stavimo asfaltni sloj koji je otporan na so. Sve će izgledati isto, a problem kretanja osoba sa invaliditetom na kosim ravnima će biti trajno rešen, kazao je Radisavljević.

izvor: kragujevac.rs