Okružnu organizaciju Saveza slepih Srbije u Kragujevcu  posetili su predstavnici Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, prodekan za nastavu prof. dr Srđan Đorđević, prof. dr Zoran Jovanović i saradnik u nastavi i  personalni asistent za nastavu za osobe sa invaliditetom Andrija Popović, Sanja Stojanović ispred Udruženja studenata sa hendikepom.

Susret je organizovan kako bi se na adekvatan način obeležile četiri akademske godine uspešnog prilagođavanja nastave na ovoj visokoškolskoj ustanovi za osobe sa invaliditetom, posebno za slepe i slabovide studente. Sastanku su prisustvovali pomoćnica gradonačelnika za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, ljudska i manjinaska prava, dr Gordana Damnjanović i član Gradskog veća za obrazovanje, Dušan Aleksić.

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u svojoj preko 50 godina dugoj istoriji, 2020. godine prvi put se susreo sa tim da, među novo upisanim studentima, ima jednu potpuno slepu studentkinju. Bio je to novi izazov za njih koji je otvorio pitanja koja su se odnosila na to, na koji način u potpunosti mogu prilagoditi nastavu i praćenje nastave, kao i adekvatnu literaturu slepim studentima. Saradnjom  kragujevačkog Univerziteta, Pravnog fakulteta i Organizacije slepih kao i podrškom Grada Kragujevca uspešno su stvoreni svi uslovi za adekvatan pristup i socijalnu inkluziju u visokom obrazovanju.

Danas Univerzitet u Kragujevcu jedino na Pravnom fakultetu ima dva slepa studenta, a u susret prijemnom ispitu za tekuću akademsku godinu, na ovom sastanku promovisana je međusektorska saradnja i podrška koju su kroz zajedničko delovanje obazbedili sa ciljem afirmacije aktivnosti podrške osobama sa invaliditetom.

dr Gordana Damnjanović istakla je da Grad Kragujevac pruža veliku podršku daljem školovanju i afirmisanju visokog obrazovanja za osobe sa invaliditetom kao i to da Univerzitet u Kragujevcu predstavlja primer dobre prakse u tom smislu. Član Gradskog veća za obrazovanje, Dušan Aleksić takođe je naglasio važnost inkluzivnog obrazovanja  na svim nivoima i najavio da će Grad pružiti podršku osobama sa invaliditetom u sistemu obrazovanja kroz obezbeđivanje tehničke i druge podrške koja im je neophodna u tom procesu.

U prilog izuzetne saradnje sa ovom visokoškolskom ustanovom, predsednik Saveza slepih Srbije i Okružne organizacije Saveza slepih Srbije u Kragujevcu, Milan Stošić uručio je posebno priznanje za veliki doprinos i podršku Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

izvor: www.gradkragujevac