U okviru aktivnosti Tima za mentalno zdravlje mladih koji je formiran sa namerom za uspostavljanje i unapređenje saradnje u oblasti razvoja i sprovođenja omladinske politike i aktivnosti usmerenih na mentalno zdravlje mladih u lokalnoj zajednici, Grad Kragujevac je danas sa relevantnim institucijama i udruženjima potpisao Sporazum o saradnji.

Osnovni cilj ovog sporazuma je da kroz različite radionice, edukacije, individualna i grupna savetovanja i slične aktivnosti unapređuje mentalno zdravlje mladih. On je od izuzetnog značaja jer će jačanjem međusektorske saradnje, zajedničkom realizacijom programa i projekata i formiranjem mreže podrške doprineti mentalnom zdravlju mladih u našem gradu, kazala je Jelena Pavić, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i koordinatorka Tima za mentalno zdravlje mladih, koja je u ime Grada potpisala Sporazum. Ona je zahvalila institucijama i udruženjima potpisnicima na angažovanosti i poručila da će Grad nastaviti da ih podržava jer su mladi naša budućnost.

Tema mentalnog zdravlja mladih pokrenuta je u okviru projekta “Unapređenje mentalnog zdravlja mladih – koordinacija lokalnih i nacionalnih aktera 1.0” u 10 lokalnih samouprava. Projekat pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i omladine Republike Srbije sprovode Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade, Omladinski savez udruženja – OPENS, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Krovna organizacija mladih Srbije i Savez izviđača Srbije.

Predstavnici ovih organizacija ističu da im je cilj da kroz povezivanje i međusobnu saradnju različitih aktera koji se bave mentalnim zdravljem unaprede programe i usluge koji postoje ili se razvijaju kako bi podrška mladima bila dostupna. Prema njihovim rečima najveći problem predstavlja to što mladi izbegavaju formalne institucije i potrebno je najpre im pristupiti na neformalan način da bi ih potom uputili službama koje mogu da im pomognu.

Sporazum su sa Gradom potpisali Univerzitet u Kragujevcu, Dom zdravlja, Global integrativni centar, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, Centar za razvoj usluga socijalne zaštite „Kneginja Ljubica“, Školska uprava, Crveni krst Kragujevac, Udruženje ljubitelja devete umetnosti „Svet stripa“ i Udruženje „Engram“. Oni ocenjuju da će mladima koji obraćanje institucijama i traženje pomoći doživljavaju kao svoju slabost i plaše se stigmatizacije i osude društva ovaj sporazum pomoći da takve ustanove postanu dostupnije i otvorenije.