Istoričari smatraju da je čovek pripitomio psa još pre oko 150.000 godina. Prvi pisani trag o postojanju pasa vodiča jeste mural koji prikazuje psa i slepu osobu. Mural datira iz prvog veka nove ere, a pronađen je među ruševinama rimskog Hekulaneuma. U novijoj istoriji, prve primene pasa vodiča javljaju se tokom Prvog svetskog rata, kada je 1916. godine osnovana prva Škola za pse vodiče u Nemačkoj.

Širom sveta 29. april se obeležava kao Međunarodni dan pasa vodiča. Ove godine, naša zemlja se s pravom može pridružiti velikoj porodici zemalja koje ovaj dan obeležavaju. Naime, 20. marta ove godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča, čime je data mogućnost slepim i slabovidim osobama da se nesmetano kreću uz pomoć svog psa vodiča unutar svih javnih objekata, u javnom prevozu i na svim drugim javnim površinama. Savez slepih Srbije je aktivno učestvovao u okviru Radne grupa za izradu ovog Zakona. U tom smislu, veliku zahvalnost dugujemo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za podršku u radu na unapređenju života slepih i slabovidih, kao i drugih osoba sa invaliditetom.

Dalje težnje Saveza slepih Srbije su okrenute ka osnivanju Centra za obuku pasa vodiča, gde bi se psi vodiči uzgajali i trenirali. U tom cilju Savez slepih Srbije je kroz primere dobre prakse posetama Centrima za obuku pasa vodiča u Londonu, Sofiji i Ljubljani  temeljno istraživao mogućnosti za pokretanje jednog takvog Centra i u našoj zemlji.

Nadamo se da ćemo ovakve prednosti zakonodavstva iskoristiti prilikom stvaranja uslova za primenu pasa vodiča u svakodnevnom životu i pozivamo širu društvenu javnost na podršku u unapređenju samostalnog i bezbednog kretanja slepih i slabovidih osoba u Srbiji.