Grad Kragujevac spreman je da finansira 80 odsto ekonomske cene smeštaja dece u privatnim vrtićima i za te namene budžetom je predvidjeno 30 miliona dinara.

Priprema se i skupštinska odluka, jer privatni vrtići treba da ispune odredjene uslove, ali i da dobiju sve zakonske dozvole za obavljanje ove delatnosti.

Problem sa smeštajnim kapacitetima obdaništa u Kragujevcu nije nov, pa i ove godine nije bilo mesta za oko 700 mališana.

Kako bi se rešio ovaj problem, u Kragujevcu su spremni da finansiraju boravak dece u privatnim vrtićima, pokrivanjem 80 odsto troškova od ekonomske cene koja je predvidjena i u obdaništima čiji je osnivač Grad.

Budžetom je predvidjeno 30 miliona dinara što je dovoljno za pokrivanje 80 odsto ekonomske cene za oko 500 dece, a skupštinskom odlukom koja je u pripremi i privatni vrtići treba da ispune odredjene uslove.

I pitanje boravka u vrtićima kada se izjednače uslovi državnih i privatnih ustanova biće precizno definisano skupštinskom odlukom, posebno konkursa za prijem dece koji će biti raspisan u septembru.

Izvor: RTK