Obaveštavamo osobe sa invaliditetom da povlašćene parking karte za osobe sa invaliditetom koje su izdate za 2015. godinu na teritoriji Grada Kragujevca važe do 29.02.2016. godine.

JKP ”Parking servis Kragujevac” je produžilo rok važenja ovih karti iz razloga što su uslovi za njihovo izdavanje izmenjeni, odnosno sva potrebna dokumentacija najpre se podnosi Gradskoj upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i ista uprava izdaje Rešenje kojim se priznaje pravo na besplatno korišćenje povlašćene parking karte.

Na osnovu dobijenog Rešenja JKP ”Parking servis Kragujevac” izdaje osobi sa invaliditetom povlašćenu kartu za parkiranje.

Kako veći broj korisnika nije bio upoznat sa novom procedurom i kako nije na vreme pribavio važeće Rešenje nadležne Gradske uprave, stoga je JKP ”Parking servis Kragujevac” produžilo rok važenja svih karti koje su izdate za 2015.godinu, a do 29.02.2016. godine.

Ovim putem apelujemo na osobe sa invaliditetom koje do sada nisu ostvarile pravo na povlašćeno parkiranje da to učine u što kraćem roku, kako ne bi bili sankcionisani nakon 29.02.2016. godine.