Grad

Gradsko veće na danas održanoj sednici dalo je saglasnost za zaključivanje Protokola o saradnji između “Mina Architecture and Constructio“ iz Turske i grada Kragujevca, čime će biti stvoreni uslovi za realizaciju investicionih projekata.

Grad će obezbediti neophodnu logističku podršku, kako na lokalnom nivou, tako i prema državnim organima Republike Srbije. Potpisivanje ovog Protokola je rezultat zajedničke inicijative od strane “Mina Architecture and Construction“ i grada Kragujevca, u cilju realizacije investicionih projekata, pre svega zona poslovanja i industrijskih zona, kao i drugih vidova investicija.

Na današnjoj sednici utvrđen je i Pravilnik o uslovima, postupku, kriterijumima i načinu dodele podsticajnih sredstava za otpočinjanje sopstvenog posla na teritoriji grada Kragujevca.

Grantovi za otpočinjanje sopstvenog posla imaju za cilj ohrabrivanje preduzetničkih inicijativa i spremnosti za otpočinjanje sopstvenog posla, otvaranjem malih porodičnih firmi radi smanjivanja broja nezaposlenih i povećanja konkurentnosti i kvaliteta ponude roba i usluga. Podsticajna sredstva za otpočinjanje sopstvenog posla, dodeljivaće se na osnovu konkursa, nezaposlenim licima sa prebivalištem na teritoriji grada Kragujevca, radi započinjanja sopstvenog posla i samozapošljavanja, osnivanjem mikro preduzeća, odnosno preduzetničke radnje na teritoriji Grada. Uslov za dobijanje podsticajnih sredstava je zapošljavanje minimum jednog lica koje se nalazi u evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja – Filijala Kragujevac.

Gradsko veće dalo je saglasnost za zaključenje Ugovora o izradi Generalnog urbanističkog plana do 2025 godine, između grada Kragujevca i Direkcije za urbanizam. Saglasnost je dobilo i Odeljenje za vanredne situacije i planiranje odbrane za pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje radova na čišćenju, uređenju i sanaciji vodotokova na teritoriji grada. Gradsko veće na današnjoj sednici dalo je i saglasnost za zaključivanje Ugovora između Gradske uprave za investicije i JKP “Čistoća“ radi rušenja baraka u ulici Đenarala Terzibašića.

Gradsko veće utvrdilo je i odluku o odobravanju godišnjih programa za 107 sportskih organizacija i odredilo visinu sredstava za njihovu realizaciju u ukupnom iznosu 113.308.000 dinara. Sredstva su odobrena i Sportskom savezu Kragujevca od 1.200.000 dinara kao finansijska podrška radu i aktivnosti Akademije sporta VK “Radnički“

Izvor: RTK