U okviru projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, u Batočini je predstavljen projekat “Servisi pomoći i podrške za starije”.

Projekat sa više od 200 hiljada evra finansira Evropska unija, a sprovode ga opštine Batočina, Rača i Lapovo, Centar za socijalni rad Šumadija i udruženje Viktorija, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta.

Predviđeno je da tokom sprovođenja projekta bude angažovano 12 osoba, na poslovima pomoći i podrške za starije. Ciljna grupa projekta je oko 100 starijih osoba sa teritorije tri opštine.

Izvor: RTK