Žene s invaliditetom doživljavaju različite oblike nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja – od ismevanja i grubih šala, kritikovanja i podrivanja odluka i mišljenja, preko vređanja i pretnji, ekonomskog nasilja, uskraćivanja pomagala i izolacije, pa sve do ozbiljnog fizičkog i seksualnog nasilja. Ovo su zaključci „Istraživačkog izveštaja o iskustvima žena sa invaliditetom s porodičnim i rodno zasnovanim nasiljem”, koji je sačinila organizacija za podršku ženama sa invaliditetom „Iz kruga – Vojvodina”. Kako navode autori ovog izveštaja, koji je realizovan uz pomoć agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost (UN Women), žene su nasilje doživljavale od članova primarne porodice, prijatelja, poznanika, kolega na poslu, bračnog i vanbračog partnera, kao i od zaposlenih u institucijama.

Najveći procenat žena sa invaliditetom koje su učestvovale u istraživanju kaže da je od članova porodice najčešće doživljavao kritikovanje i podrivanje odluka i mišljenja, ismevanje i pravljenje grubih šala na svoj račun i lakše fizičko nasilje (ćuške, šamare i odgurivanje), a najmanji procenat njih bio je žrtva seksualnog nasilja.

Kada je reč o partnerskim odnosima, najveći broj ispitanica priznao je da je od (van)bračnog partnera doživljavao kritikovanje i podrivanje odluka i mišljenja, ismevanje i pravljenje grubih šala na svoj račun, vređanje i pretnje, lakše fizičko i seksualno nasilje. Navedeni su i drugi oblici neprimerenog ponašanja i nasilja. Najčešće su u pitanju bile emotivne prevare, pretnje samoubistvom, izlivi ljubomore i agresivnost pod dejstvom alkohola.

Žene sa invaliditetom koje su učestvovale u istraživanju navele su da su veoma retko prijavljivale nasilje, a kada bi to činile najčešće bi se obraćale domu zdravlja ili nekoj ženskoj nevladinoj organizaciji. Od ukupnog broja žena sa invaliditetom koje su učestvovale u istraživanju, četvrtina je navela da nije dobila nikakvu informaciju o postupku koji je pokrenut zbog prijave, 12 odsto kaže da je policija dala samo usmeno upozorenje nasilniku, pet odsto njih dobilo je mere zaštite od nasilja u porodici, a samo 2,5 procenta se razvelo, odnosno toliki procenat njih je dobio starateljstvo nad decom posle okončanja bračne zajednice.

Izvor: Politika