Povodom Svetskog dana životinja, Centar za ekološko obrazovanje i održivi razvoj, u saradnji sa školom za jezike Vrabac, organizovao je u Eko parku Ilina voda informativno edukativnu radionicu.

Učenici iz osnovnih škola ”Moma Stanojlović”, ”Treći kragujevački bataljon” i ”Sveti Sava” posetili su zoološki vrt u Eko parku gde su mogli da čuju nešto više o ugroženim životinjskim vrstama.

Cilj obeležavanja Svetskog dana životinja je da se ukaže na nepravde koje ljudi nanose životinjskom svetu kao i da se podstaknu državni organi da dosledno sprovode zakonske propise koji se odnose na dobrobit životinja.

Prema podacima različitih svetskih organizacija, svaki dan izumre od 50 do 150 vrsta a mnoge se nalaze pred izumiranjem, za šta je krivac prvenstveno čovek.
Najveću pretnju životinjama predstavlja direktno uništavanje njihovih staništa.

subota, 03. oktobar 2015.

preuzeto sa sajta http://www.rtk.co.rs/