Iz Gradske uprave za zdravstvo i socijalnu zaštitu podsećaju građane koji ispunjavaju uslove za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca da svoje zahteve mogu podneti lokalnoj samoupravi na kružnom šalteru u holu zgrade Gradske uprave gde ujedno mogu dobiti i sve potrebne informacije.

Status

Prema rečima doktorke Gordane Damjanović, člana Gradskog veća za zdravstvo i socijalna pitanja, ovo pravo u Kragujevcu ostvaruje oko 6 hiljada građana, a od početka godine je podneto oko 1000 zahteva. Kada govorimo o ljudima koji imaju pravo da steknu taj status, u skladu sa Uredbom o energetski ugroženom kupcu koja je stupila na snagu 1. januara 2016. godine, to su minimalna primanja koja za jednočlano domaćinstvo ne prelaze 13 595 dinara, za dva i više članova ne prelaze 19 795 dinara, za četvoro i više članova 25 975 i za šest i više članova 32 000 dinara. Primaoci novčane socijalne pomoći i dečijeg dodatka i ljudi čiji život i zdravlje zavise od posebnih medicinskih aparata čije napajanje je na struju.

Što se tiče druge vrste uslova, to je količina potrošnje koja je takođe propisana ovom Uredbom. Jednočlano domaćinstvi se, na primer, oslobađa za 120 kilovata električne energije ali u slučaju ako je njegova potrošnja do četiri puta veća, a ako je potrošnja veća, između 4 – 6,5 puta onda se domaćinstvo oslobađa za jednu polovinu – objašnjava dr Gordana Damnjanović.

Korisnici socijalne novčane pomoći i dečijeg dodatka ovaj status ostvaruju i bez podnošenja zahteva, s tim što u ovom slučaju status energetski zaštićenog kupca važi do isteka ove prinadležnosti, a ne do kraja kalendarske godine kao u slučaju kada se ovaj satus stiče na osnovu mesečnih prihoda u domaćinstvu.

Izvor: ikragujevac.com