Predsednik Srbije Tomislav Nikolić potpisaće sutra u podne Ukaz o raspuštanju parlamenta i raspisati parlamentarne izbore, saznaje Tanjug.

Premijer Aleksandar Vučić danas popodne uputio je predsedniku Srbije obrazložen predlog za raspuštanje parlamenta, u kojem je naveo da je vladi potreban jasan mandata da završi reforme i dovede Srbiju pred vrata evropske porodice naroda.

Nikolićevom odlukom biće određen dan održavanja izbora, i od kada počinju da teku rokovi za izborne radnje.

Od tog momenta stranke i formalno ulaze u predizbornu kampanju.

Prema Ustavu, izbori treba da se okončaju najkasnije za 60 dana od dana raspisivanja.

Premijer je najavio da će najverovatnije biti 24. aprila.

Očekuje se da tog dana budu održani i pokrajinski, koje raspisuje predsednik vojvođanskog parlamenta, i lokalni, koje treba da raspiše predsednik Narodne skupštine.

Narodna skupština ima 250 poslanika, koji se biraju na četiri godine.

Poslanici se biraju u Republici Srbiji, kao jednoj izbornoj jedinici, na osnovu lista političkih stranaka, stranačkih koalicija, drugih političkih organizacija i lista koje predlože grupe građana, a poslanički mandati se raspodeljuju srazmerno broju dobijenih glasova.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika, kandidate za poslanike mogu da predlažu registrovane političke stranke i stranačke koalicije, kao i grupe građana.

Izborna lista je utvrđena kada je potpisima podrži najmanje 10.000 birača.

Birač može potpisom podržati izbornu listu samo jednog predlagača, a svaki potpis mora biti overen u nadležnom sudu, dok visinu naknade za overu potpisa utvrđuje Ministarstvo pravde posebnim aktom.

Političke organizacije izborne liste dostavljaju Republičkoj izbornoj komisiji najkasnije 15 dana pre izbora, a redosled na glasačkom listiću zavisiće od redosleda predavanja lista.

Naime, ona lista koja bude prva proglašena, biće i prva na glasačkom listiću.

Uz izbornu listu Republičkoj izbornoj komisiji dostavlja se i potvrda o izbornom pravu za svakog kandidata sa izborne liste, u kojoj je naznačeno ime i prezime, datum rođenja, zanimanje i lični broj, zatim pismena izjava kandidata da prihvata kandidaturu, potvrda o prebivalištu, pismena saglasnost nosioca liste, ovlašćenje lica koja podnose izbornu listu, uverenje o državljanstvu i sudski overeni, na posebnom obrascu, potpisi birača koji su podržali određenu izbornu listu.

Komisija proglašava izbornu listu, listu dve ili više političkih stranaka, odnosno grupe građana, odmah po prijemu izborne liste i odgovarajuće dokumentacije, a najkasnije u roku od 24 casa od prijema izborne liste.

Organizacije koje emituju radio i televizijski program, čiji je osnivač Republika Srbija, obavezne su da od dana raspisivanja izbora, u okviru političko-informativnog programa čija su čujnost i vidljivost obezbeđene na celoj teritoriji Srbije, obezbede predstavljanje podnosilaca izbornih lista i kandidata sa izbornih lista, kao i iznošenje i obrazlaganje izbornog programa podnosilaca tih lista.

Narodna skupština koja je raspuštena obavlja samo tekuće ili neodložne poslove, određene zakonom.

U slučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja ponovo se uspostavlja njena puna nadležnost, koja traje do okončanja ratnog, odnosno vanrednog stanja.